Styrelsen

Brf Jägaren

Vi finns här för att föreningen ska vara så bra som möjligt för alla boende.Styrelsen


Styrelsen träffas ca en gång i månaden.


Styresen är idag inte så stor och välkomnar alla som är intresserade av att vara aktivt delaktiga i föreningen.

Bli en del av styrelsen!


Är du intresserad av att bli en ledamot i styrelsen så hör av dig via mail eller brev.

Kontakt


Vill du komma i kontakt med styrelsen?


Brev:

Jaktstigen 73, 226 52 Lund


Mail:

brfjagaren1974@gmail.comOrdförare:

Alexander Reffgren

Vice ordförare:

Annika Gustavsson

Sekreterare:

Madeleine Myrbäck

Ledamoter:

Alf Jakobsen

Helene Myrbäck

Johan Henriksson

Margareta Kant


Hsb Representant:

Per Thernfrid


Copyright  ©  All Rights Reserved