Regler

Brf Jägaren

Ordningsregler


Trapphus

I trapphuset får endast rullatorer stå. Barnvagnar, cyklar, sparkcyklar och dylikt får ej placeras i trapphuset på begäran av räddningstjänsten. Bestämmelserna är rättsligt prövade och gäller sedan hösten 2006. Barnvagnar hänvisas numera till våra cykel- och barnvagnsförråd ner i det gemensamma källarutrymmet. Alternativet är att ställa barnvagnen inne i lägenheten eller i det egna förrådet. OM du är osäker på var ditt närmaste förvaringsrum finns så är du välkommen att kontakt styrelsen.


Djur

Hundar och katter ska hållas under sådan uppsikt att det inte finns risk att de skadar människor eller gendom som tillhör förerningen eller föreningens medlemmar.


Störningar

Efter kl.22:00 skall ljudnivån minskas på så sätt att inte grannarna störs. I flerfamiljshus skall alltid hänsyn visas till grannarna.


Grillning

Har man lust att grilla, ska detta göras på sådant avstånd från huset att rök och os inte kan hamna hos sina grannar.
Våra gemensamma parkbänkar

På vårt området finns sju st bord med bänkar som man fritt kan flytta runt om man t.ex. vill ha fika, lunch eller annan sammankomst. Dessa bord kan inte bokas, utan man får hitta ett ledigt bord och själv flytta det dit man vill ha det.


Nyårsafton

Man får ej skjuta raketer på området. Vi hänvisar till Nöbbelövsparken eller andra offentliga platser.


Cigarettfimpar

Cigarettfimpar ska slängas i avsedda kärl som finns placerade i området. Släng inte fimpar på marken, då det ser mycket illa ut.


Markis över balkong och kök

Detta är tillåtet efter samråd med styrelsen.


Inglasning av balkong

Detta är tillåtet efter samråd med styrelsen. Dessutom skall bygglov inhämtas från Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun.
Tvättstugan

I tvättstugan finns det uppsatta papper med alla regler som gäller i tvättstugorna.


Balkonglådor

Balkonglådor får inte hänga ut över balkongräcken. Amplar skall vara förankrade. Parabolantenner får heller inte hänga utanför balkongräckena.


Sopor

Sopor får ej förvaras i trapphusen. Sopor ska sorteras och slängas i avsedda kärl på någon av miljöstationerna. El-avfall och gamla lampor ska slängas i det garage närmat miljöstationen på lilla parkeringen.


Bilkörning på området

Bilkörning får endast ske vid


  • In- och Utflyttning
  • Entreprenadshjälp
  • Tillfällig avlastning
  • Parkering MAX 10 min.


OBS! Maxhastiget är gånghastighet då det finns många barn på området. Visa Hänsyn!

Copyright  ©  All Rights Reserved