Parkering

Brf Jägaren

Parkering


Sydsec bevakar våra två parkeringar.


- Varje lägenhet har ett huvudtillstånd och två gästtillstånd.

Har man ingen bil, får man ändå två gästtillstånd som kan användas av en själv, tex vid lån eller hyra av bil.


− Huvudtillståndet är knutet till en bil, man får inte låna ut detta tillstånd.

Finner Sydsec detta tillstånd i annan bil, blir denna bil bötfälld.


− Gästtillstånd kan delas ut till vänner och anhöriga vid tillfälligt besök.

Skulle antal bilar överstiga 2 st, kan man antingen låna gästkort av grannen eller ringa till Sydsec på telefon 040 - 611 33 11 och anmäla dessa bilar.


− Tillstånd och gästtillstånd ska ligga väl synliga i innaför framrutan på förarsidan.


− Parkering inne på området är begränsat till 10 minuter. Står en bil utan uppsikt i mer än 10 minuter, blir den bötfälld.


− Parkerar man sin bil inne på området på sådant sätt att den blockerar utryckningsväg, blir den bötfälld direkt.

Man får ej hindra passage då utryckningsfordon alltid måste kunna köra förbi.


− Skulle det komma indikationer på att gästtillstånd missbrukas, t ex utlåning till vänner, familj, släkt eller andra bekanta, som inte bor på området men som använder vår parkering som vardaglig parkeringsplats, kommer styrelsen kontakta ägaren av dessa gästtillstånd. Kan ägaren då inte visa skälig anledning för dessa bilar att stå här, kommer styrelsen att återkalla dessa gästtillstånd. Sydsec kommer då vid nästa rondering bötfälla dessa bilar.


− Kostnad för att återaktivera gästtillstånd är 50 kr per gästtillstånd. Likasså vid förlorat huvudtillstånd eller gästtillståd utgår en kostnad om 50 kr per tillstånd.


- Vid parkering på handikapplats utan tillstånd, eller parkering på gräsmattan, kommer bilen bötfällas.

Är stora parkeringen full, hänvisas man till lilla parkeringen.


- Vid utflyttning skall samtliga tillstånd lämnas till vår förvaltare så att nästa ägare kan överta dessa tillstånd.


Vid frågor, kontakta styrelsen. Kontaktuppgifter finns på styrelsens sida.

Copyright  ©  All Rights Reserved