Andrahandsuthyrningar

Brf Jägaren

Andrahandsuthyrning


Alla frågor och funderingar kring andrahandsuthyrningar hänvisas till styrelsen eller vicevärden.

Kontaktuppgifter finns i alla trapphus.


Formulär som ska fyllas i vid andrahandsuthyrning, finns på denna länk.


Fyll i formuläret och lägg det i brevlådan i trapphuset i hus 73.


Beträffande andrahandsuthyrningars maximala längd följer Brf Jägaren rådande juridisk praxis så som den sammanfattas i nedanstående tabell.


Studier på annan ort:                          5 år

Arbete på annan ort:                           5 år

I väntan på pensionering:                    4 år

Eget vårdbehov:                                 3 år

Provbo med sambo:                            1 år

Vård av nära anhörig:                         1 år

Uthyrning till närstående:                    1 år

Avvaktan på bättre marknadsläge:       1 år

Fängelsevistelse:                                1 år

Längre utlandsvistelse:                       6 mån

Tid att avveckla nuvarande boende:     6 mån

Copyright  ©  All Rights Reserved